Privacy verklaring

Gegevensbescherming en recht op toegang

Wanneer u door het Portaal van Gedeon Richter Benelux bladert (het “Portaal”, bereikbaar via
https://www.gedeonrichterbenelux.com/home), verstrekt u ook informatie over uzelf.

Gedeon Richter Benelux BVBA/SPRL (“Gedeon Richter” genoemd in deze Privacyverklaring, waarnaar ook verwezen wordt als “ons” en “onze”), met maatschappelijke zetel te Jan Emiel Mommaertslaan 18B, 1831 Diegem, België en met ondernemingsnummer 0844.129.731 is verantwoordelijk (de zogenaamde ‘databeheerder’) voor de inzameling en verdere verwerking van deze gegevens (‘persoonsgegevens’ die betrekking hebben op u). Sommige van deze persoonlijke gegevens worden automatisch doorgegeven, terwijl andere worden vrijgegeven wanneer u formulieren invult of zich aanmeldt voor nieuwsbrieven.

Voor de meeste van onze diensten is geen registratie nodig; u krijgt er toegang toe zonder ons te vertellen wie u bent. Voor bepaalde delen van het Portaal moet u echter persoonsgegevens opgeven en er op dat moment ook mee akkoord gaan dat deze gegevens door Gedeon Richter worden bewaard voor identificatiedoeleinden. Indien u ervoor kiest om persoonsgegevens die door ons worden gevraagd niet op te geven, aanvaardt u dat u mogelijk geen toegang krijgt tot bepaalde delen van het Portaal. De gebieden van de site die enkel toegankelijk zijn voor geregistreerde gebruikers zijn:
- menu voor subsite voor zorgprofessionals
- menu voor journalisten

De persoonsgegevens die u verstrekt door te bladeren door en/of gebruik te maken van het Portaal zullen door Gedeon Richter in principe alleen worden verwerkt met als doel u toe te laten door het Portaal te bladeren en er gebruik van te maken. Als u kiest voor bijkomende diensten (bv. als u zich aanmeldt op nieuwsbrieven), zullen uw persoonsgegevens ook worden gebruikt voor het verstrekken van deze diensten. U hebt het recht zich, gratis en op verzoek, te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Gedeon Richter bewaart verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de wet- en regelgeving inzake privacy- en gegevensbescherming die in de Benelux geldt. Informatie die u naar de afdeling klantenservice verzendt met behulp van de link Contact in het Portaal, wordt alleen gebruikt om te helpen bij het oplossen van uw probleem en wordt verder bewaard in overeenstemming met de wet- en regelgeving inzake privacy- en gegevensbescherming die in de Benelux geldt.

Gedeon Richter beschermt, beheert en bewaart uw gegevens uitsluitend voor de duur die is toegestaan in de wet- en regelgeving inzake privacy- en gegevensbescherming die in de Benelux geldt.

De verwerking van persoonsgegevens via het Portaal werd gemeld bij de Belgische Privacycommissie. Om te reageren op wijzigingen in de geldende wet- en regelgeving, worden de gegevensbeschermingsmethoden regelmatig bijgewerkt en de gegevensbeheerssystemen regelmatig gecontroleerd. Hebt u nog vragen of opmerkingen inzake gegevensbeheer, meld ze ons via de contactknop onderaan de pagina. U hebt het recht op toegang tot uw persoonsgegevens en correctie ervan.