Privacyverklaring

(Laatst bijgewerkt: 16/03/2023)

Deze privacyverklaring (Verklaring) geeft een overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer uw onze website https://www.gedeonrichterbenelux.com/nl  (Website) bezoekt en welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Gedeon Richter Benelux (hierna de Groep of wij) verbindt zich ertoe de privacy van personen en hun persoonsgegevens te beschermen en de Algemene Verordening Gegevensverwerking (Verordening 679/2016 – de AVG) na te leven.

De Website is niet bedoeld voor kinderen en wij verzamelen niet bewust persoonsgegevens met betrekking tot kinderen.

Lees deze Verklaring samen met onze algemene gebruiksvoorwaarden en ons cookiebeleid.

We kunnen de Verklaring op ieder ogenblik herzien en bijwerken. Wij zullen dan, indien nodig, vragen of u akkoord gaat met de wijzigingen.

Deze Verklaring gaat enkel over het gebruik van de Website en de hieronder beschreven doeleinden. Als u vragen heeft over onze producten of bijwerkingen van onze producten wenst te rapporteren, en wil weten hoe uw persoonsgegevens worden beschermd bij dergelijke communicatie, dan verwijzen wij u door naar de verklaring voor klachten en vragen op onze Website.

1. WIE IS DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING?

De vennootschap Gedeon Richter Benelux treedt op als verantwoordelijke in de zin van de AVG  voor de Website (met maatschappelijke zetel: Noordkustlaan 16A, bus 5, 1702 Groot-Bijgaarden (Dilbeek), België) verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

2. WAAROM GEBRUIKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

Wij verwerken persoonsgegevens om u te diensten te kunnen aanbieden waarom u verzoekt (Art. 6.1(b) AVG). Deze diensten omvatten:

 • Verzoeken op onze Website: Uitvoeren van uw verzoeken die u via de Website doet, op uw vragen of verzoeken reageren en het volgen van de status van uw aanvraag of verzoek;
 • Sollicitaties: Publicatie van vacatures op de Website en beheer van sollicitaties;
 • Diensten voor zorgverleners: Instandhouding en beheer van een database van zorgverleners en geregistreerde zorgverleners-gebruikers in staat stellen om materiaal op de Website te verstrekken en te raadplegen; en

Daarnaast gebruiken we ook gegevens voor onze gerechtvaardigde belangen na te streven (Artikel 6.1 (f) AVG). Het gaat met name over de volgende doeleinden die zijn gebaseerd op het hieronder beschreven gerechtvaardigd belang van de Groep:

 • Beheer van geregistreerde gebruikers en hun profiel: het beheer en de administratie van geregistreerde gebruikers en hun profiel (gerechtvaardigd belang);
 • Beveiliging van onze Website (gerechtvaardigd belang: de veiligheid van de Website waarborgen);
 • Beheer van onze Website (gerechtvaardigd belang: de inhoud van de Website verbeteren en statistieken opstellen over het gebruik van de Website en sociale media); en/of
 • Misbruik tegengaan (gerechtvaardigd belang: de naleving van de wet verzekeren, fraude of inbreuken onderzoeken en als bewijs in gerechtelijke of andere procedures).

Tot slot gebruiken we ook uw gegevens wanneer u daar toestemming voor hebt gegeven (Artikel 6.1 (a) AVG). Het gaat over de volgende doeleinden:

 • Communicatie met gebruikers: het versturen van gepersonaliseerde communicatie en administratieve kennisgevingen en mededelingen;
 • Nieuwsbrieven: het versturen van (gepersonaliseerde) nieuwsbrieven;
 • Marketing: het versturen van direct marketing boodschappen; en
 • Bevragingen over onze dienstverlening (enkel voor zorgverleners): het opstellen en versturen van enquêtes over onze dienstverlening.

Wij kunnen uw persoonsgegevens eveneens verwerken voor doelstellingen die vroeger van tijd tot tijd aan u werden meegedeeld, voor zover dergelijke doelstellingen rechtstreeks verband houden en verenigbaar zijn met de in deze Verklaring vermelde doelstellingen.

3. WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ OVER U EN HOE WORDEN ZE VERZAMELD?

De Groep verzamelt persoonsgegevens op verschillende manieren, namelijk wanneer u deze actief aan ons verstrekt door bijvoorbeeld een account aan te maken, en automatisch, wanneer u gebruik maakt van onze websites.

Gelieve de categorie van persoonsgegevens aan te klikken om (i) meer details te lezen over de gegevens die deze categorie omvat; (ii) voor welke doeleinden deze gegevens gebruikt worden; (iii) hoe lang we deze gegevens bijhouden; en (iv) of deze gegevens worden doorgegeven aan derden.

 1. Actief verzamelde en verwerkte persoonsgegevens:

Contactgegevens “>”

Uw naam, voornaam, e-mailadres, postcode, land van verblijf

Deze gegevens worden gebruikt voor:

Verzoeken op onze Website

Sollicitaties

Diensten voor zorgverleners

Beheer van geregistreerde gebruikers en hun profiel

Communicatie met gebruikers

Nieuwsbrieven

Marketing

Bevragingen over onze dienstverlening

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?

De gegevens worden voor onbepaalde duur bijgehouden.

Deze gegevens kunnen gedeeld worden met volgende externe partijen:

Deze gegevens worden niet gedeeld met externe partijen.
De website beheerder (MonkeyProof) heeft toegang tot deze gegevens.

Profielinformatie “>”

Uw gebruikersnaam, wachtwoord, uw RIZIV-nummer, uw IP-adres en de datum en het tijdstip van bevestiging van uw registratie op onze Website. Deze informatie wordt enkel bijgehouden over zorgverleners.

Deze gegevens worden gebruikt voor:

Verzoeken op onze Website

Beheer van geregistreerde gebruikers en hun profiel

Diensten voor zorgverleners

Beveiliging van onze Website

Misbruik tegengaan

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?

De gegevens worden voor onbepaalde duur bijgehouden.

Deze gegevens kunnen gedeeld worden met volgende externe partijen:

Deze gegevens worden niet gedeeld met externe partijen.
De website beheerder (MonkeyProof) heeft toegang tot deze gegevens.

Berichtinformatie “>”

Onze communicatie met u, waaronder eventuele vragen die u indient via de contactformulieren en contactadressen van deze Website, inclusief onze antwoorden en eventuele leesbevestigingen. Let wel: voor klachten en vragen over geneesmiddelenbewakingen en medische informatie diensten, verwijzen we naar onze Privacyverklaring over Klachten en Vragen.

Deze gegevens worden gebruikt voor:

Bevragingen over onze dienstverlening

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?

De gegevens worden voor onbepaalde duur bijgehouden.

Deze gegevens kunnen gedeeld worden met volgende externe partijen:

Deze gegevens worden niet gedeeld met externe partijen.
De website beheerder (MonkeyProof) heeft toegang tot deze gegevens.

Informatie over voorkeuren en interesses “>”

Voorkeuren ingesteld voor meldingen, communicatie, taalvoorkeuren en hoe onze site wordt weergegeven.

Deze gegevens worden gebruikt voor:

Verzoeken op onze Website

Beheer van onze Website

Communicatie met gebruikers

Nieuwsbrieven

Marketing

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?

De gegevens worden bijgehouden voor onbepaalde duur.

Deze gegevens kunnen gedeeld worden met volgende externe partijen:

Deze gegevens worden niet gedeeld met externe partijen.
De website beheerder (MonkeyProof) heeft toegang tot in de database bewaarde gegevens.

Sollicitatiegegevens “>”

De datum en het tijdstip van uw sollicitatie, uw naam, geboortenaam, geboorteplaats- en datum, woonplaats, telefoonnummer(s), e-mailadres, naam van vorige werkgever(s), duur van uw vorige dienstverband, vorige functies, banen en beschrijvingen daarvan, kwalificaties, studies, opleidingsniveau, graad en soort graad en ogenblik waarop de graad verkregen werd, taalvaardigheden, computervaardigheden en alle andere informatie die vrijwillig door u (bv. foto, CV, begeleidende brief en het gevraagde maandelijkse loon) verstrekt wordt.

Deze gegevens worden gebruikt voor:

Sollicitaties

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?

De gegevens worden bijgehouden voor onbepaalde duur.

Deze gegevens kunnen gedeeld worden met volgende externe partijen:

Alleen onze HR-afdeling heeft toegang tot deze informatie

 

 1. Automatisch verzamelde informatie

De Groep verzamelt de volgende informatie wanneer u de Website gebruikt:

Identificatie van uw toestel “>”

Internet Protocol (IP)-adressen, computer- en verbindingsinformatie zoals browsertype en -versie, besturingssysteem

Deze gegevens worden gebruikt voor:

Beheer van onze Website

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?

14 maanden

Deze gegevens kunnen gedeeld worden met volgende externe partijen:

Google

Voorkeuren en instellingen “>”

uw voorkeursinstellingen voor de website zoals de taal waarin de website wordt weergegeven

Deze gegevens worden gebruikt voor:

Verzoeken op onze Website

Beheer van onze Website

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?

De gegevens worden bijgehouden voor onbepaalde duur.

Deze gegevens kunnen gedeeld worden met volgende externe partijen:

Deze gegevens worden niet gedeeld met externe partijen.

Webverkeer “>”

Uniform Resource Locators (URL)-klikstroom naar, via en van onze Website, met inbegrip van datum en tijd

Deze gegevens worden gebruikt voor:

Beheer van onze Website

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?

14 maanden

Deze gegevens kunnen gedeeld worden met volgende externe partijen:

Google

Algemene gebruiksgegevens “>”

Informatie over uw gebruik van onze Website, waaronder de pagina’s die u raadpleegt op onze Website, uw zoekgedrag en zoekopdrachten op de Website

Deze gegevens worden gebruikt voor:

Beheer van onze Website

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?

14 maanden

Deze gegevens kunnen gedeeld worden met volgende externe partijen:

Google

We verzamelen deze informatie gewoonlijk door middel van cookies en soortgelijke technologieën, zoals Flash-objecten, pixels, webbakens, embedded scripts, locatie-identificatietechnologieën (gezamenlijk Traceertechnologieën genoemd). Meer informatie over de gebruikte cookies vindt u in ons cookiebeleid.

De Website kan eveneens links naar sites van derden bevatten. Wij hebben geen controle over die websites en wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze websites.

4. WAT ZIJN UW RECHTEN EN VERHAALSMOGELIJKHEDEN?

U hebt het recht:

 • inzage te vragen in uw persoonsgegevens;

 • te vragen om doorgifte van uw persoonsgegevens aan u of aan een andere persoon;
 • onjuiste of verouderde informatie te rectificeren of te wissen;
 • uw persoonsgegevens te wissen (voor persoonsgegevens die met uw toestemming worden verwerkt);
 • in specifieke gevallen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (voor persoonsgegevens die worden verwerkt op basis van uw gerechtvaardigde belang en wettelijke bepalingen).

Als u het gebruik van uw persoonsgegevens betwist, kunt u ook vragen dat wij de verwerking van uw gegevens beperken.

Als wij uw persoonsgegevens met uw toestemming gebruiken, kunt u deze toestemming in de meeste gevallen intrekken. 

Let erop dat de bovengenoemde rechten niet absoluut zijn, en wij deze rechten zullen toepassen zoals voorgeschreven door de AVG. Als wij bijvoorbeeld wettelijk verplicht zijn om bepaalde gegevens bij te houden, is het voor ons niet toegestaan om deze gegevens te wissen als u dat vraagt.

Om uw rechten uit te oefenen, kan u contact met ons opnemen overeenkomstig punt 7 van deze Verklaring. U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming zijnde de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be), de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/) of de Luxemburgse Commission nationale pour la protection des données (https://cnpd.public.lu/fr.html).

Let erop dat wij uw identiteit misschien moeten controleren voordat wij aan uw verzoek voldoen. Daarom kunnen wij u vragen om extra gegevens.

5. WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS DOORGEGEVEN BUITEN DE EU?

Binnen de EU worden uw persoonsgegevens beschermd door de AVG. Daarom geven wij uw persoonsgegevens niet door aan een land of gebied buiten de Europese Economische Ruimte tenzij dat land of gebied zorgt voor een passend beschermingsniveau. Als dit niet het geval is, zal de Groep passende waarborgen voorzien voor de bescherming van uw persoonsgegevens.

6. HOE BESCHERMEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

De Groep neemt gepaste technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze maatregelen zijn erop gericht om ongeoorloofde of onbedoelde toegang, kopieën, doorgifte of openbaarmaking, wijzigen, verwijderen of wissen alsook ieder ander ongeoorloofd gebruik van de gegevens te voorkomen. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van Secure Sockets Layer (“SSL”) en encryptie om de door ons verwerkte informatie te beschermen. Let wel dat wij gelet op de inherente risico’s van het Internet geen absolute veiligheid kunnen garanderen.

Ook onze externe dienstenleveranciers zijn verplicht om de nodige beveiligingsmaatregelen te nemen en alle gegevens vertrouwelijk te behandelen.

7. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DE VERKLARING?

Voor informatie, vragen en verzoeken in verband met gegevensbescherming kunt u contact opnemen met privacy.benelux@gedeonrichter.eu of per post naar Gedeon Richter Benelux, t.a.v. Deborah Van den Winckel, Noordkustlaan 16A, Bus 5, 1702 Groot-Bijgaarden, België.

Loading Een ogenblik geduld
De pagina wordt geladen
Loading