Veelgestelde vragen

Ontdek onze veelgestelde vragen per therapeutisch domein waarin we actief zijn. 

FERTILITEIT

In ontwikkeling.

MENOPAUZE

In ontwikkeling.

FIBROMEN

In ontwikkeling.

ANTICONCEPTIE

Hoe start ik mijn gecombineerde anticonceptiepil?1

Wanneer gedurende de voorgaande menstruatiecyclus geen orale anticonceptie gebruikt is 

Neem de eerste tablet op de eerste dag van uw menstruatiecyclus, dit is de dag waarop uw menstruatie begint. Neem de tablet die bedoeld is voor die dag van de week (bijvoorbeeld, als uw bloeding op dinsdag begint, neem dan de tablet waarbij dinsdag vermeld staat op de strip). Neem iedere dag een tablet in de richting van de pijl, totdat de strip leeg is. 

Als u op dag 2 tot 5 van uw menstruatiecyclus begint, moet u daarnaast, gedurende de eerste 7 dagen dat u tabletten inneemt, een andere vorm van anticonceptie gebruiken zoals een condoom. Dit geldt alleen voor de eerste strip. 

Overschakelen van een andere gecombineerde orale anticonceptiepil of van een gecombineerde anticonceptiering of -pleister 

De eerste tablet wordt ingenomen op de dag na de dosis van de laatste actieve tablet van het vorige anticonceptivum (de laatste tablet die de werkzame stof bevat), of uiterlijk op de dag na de periode waarin u normaal geen tabletten neemt of na de laatste placebo-tablet (tablet zonder werkzame stof) van uw vorig gecombineerd anticonceptivum. 

In geval van een vaginale ring of transdermale pleister, dient de vrouw bij voorkeur op de dag van verwijdering te beginnen met de eerste tablet of uiterlijk wanneer de volgende ring of pleister wordt geplaatst.  

Overschakelen van een progestageenproduct (progestatieve pillen, injecties, implantaten met alleen progestageen of een spiraaltje dat progestageen afgeeft)

Overschakeling van een pil die enkel een progestageen bevat, kan om het even wanneer tijdens de cyclus plaatsvinden. Overschakeling van een implantaat of een spiraaltje moet gebeuren op de dag van verwijdering en in geval van een injecteerbaar anticonceptivum (‘prikpil’) op de dag dat de nieuwe injectie zou moeten worden gegeven. In alle gevallen wordt aanbevolen een aanvullende contraceptieve methode (zoals een condoom) te gebruiken tijdens de eerste 7 dagen na overschakeling. 

Hoe neem ik mijn anticonceptiepil in?1

De tabletten moeten elke dag op ongeveer hetzelfde uur worden ingenomen, indien nodig met wat vloeistof. Het is voor u waarschijnlijk het eenvoudigst om de tabletten ’s avonds laat of als eerste in de ochtend in te nemen. Neem elke dag, gedurende 21 dagen, een tablet in de richting van de pijl uit de blisterstrip, totdat de strip leeg is. 

Nadat u alle 21 pillen hebt gebruikt, stopt u zeven dagen. Gedurende een aantal van deze zeven dagen krijgt u waarschijnlijk een menstruele bloeding. 

Na zeven pilvrije dagen begint u met een nieuwe strip. Doe dit ook wanneer u nog bloedt. U begint altijd op dezelfde dag van de week met een nieuwe strip. 

Bij continue anticonceptie (28 pillen): u neemt elke dag een pil in gedurende 28 dagen. Door de verschillende samenstelling van de tabletten is het noodzakelijk om te beginnen met de eerste tablet op positie 1 van de strip en vervolgens elke dag een tablet in te nemen. Voor de juiste volgorde volgt u de richting van de pijlen en de nummering op de blisterstrip. 

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen?1

Zoals alle medicijnen kunnen anticonceptiepillen bijwerkingen veroorzaken, maar ze komen niet altijd bij iedereen voor.  

De meest voorkomende bijwerkingen (1 op 10 tot 1 op 100 mensen) zijn: hoofdpijn, onregelmatige bloedingen, spotting, vaginitis, schimmelinfectie van de vagina, stemmingsstoornissen, nervositeit, misselijkheid, buikpijn, acne, pijnlijke menstruatiebloedingen, veranderingen in vaginale afscheidingen, afwezigheid van menstruatiebloedingen, gewichtstoename, gevoeligheid van de borsten etc.. 

Ondervindt u een bijwerking, of treedt er een verandering op in uw gezondheidstoestand waarvan u denkt dat die veroorzaakt kan worden door uw anticonceptie, neem dan contact op met uw behandelende arts. 

Zijn er risico's verbonden aan gebruik van anticonceptiepillen?

De gecombineerde anticonceptiepil kan de bloeddruk verhogen en dit gaat ook gepaard met een risico op veneuze trombo-embolie (VTE - bloedstolsels). 2

ABSOLUUT RISICO OP VENEUZE TROMBO-EMBOLIE BIJ VERSCHILLENDE gecombineerde anticonceptiva

Vrouwen die geen gecombineerde hormonale pil/pleister/ring gebruiken en niet zwanger zijn 

Ongeveer 2 op de 10 000 vrouwen 

Vrouwen die een gecombineerde anticonceptiepil met levonorgestrel, norethisteron of norgestimaat gebruiken 

Ongeveer 5 tot 7 van de 10 000 vrouwen 

Vrouwen die een  gecombineerde anticonceptiepil met etonogestrel of norelgestromine gebruiken  

Ongeveer 6 tot 12 van de 10 000 vrouwen 

Vrouwen die een gecombineerde anticonceptiepil met drospirenon, gestodeen of desogestrel gebruiken  

Ongeveer 9 tot 12 van de 10 000 vrouwen 

Vrouwen die een gecombineerde anticonceptiepil met chloormadinon, diënogest of nomegestrol gebruiken  

Nog niet bekend* 

*Verdere studies zijn aan de gang of zijn gepland om voldoende gegevens te verzamelen om het risico te kunnen inschatten voor deze producten. 

 

De gecombineerde anticonceptiepil en borstkanker1 

Elke vrouw heeft kans op borstkanker, ongeacht of ze de pil gebruikt of niet. Borstkanker komt zelden voor bij vrouwen onder de 40 jaar. Borstkanker is iets vaker geconstateerd bij vrouwen die de pil gebruiken dan bij vrouwen van dezelfde leeftijd die de pil niet gebruiken.  

Wanneer u stopt met het nemen van de pil wordt uw risico verlaagd, zodat het risico van borstkanker na 10 jaar na het stoppen met de pil gelijk is aan dat van vrouwen die de pil nooit hebben gebruikt.  

Daar borstkanker een zeldzame conditie is bij vrouwen jonger dan 40 jaar, is de verhoging van het aantal gediagnosticeerde gevallen van borstkanker bij huidige en vroegere gebruiksters van de pil laag in vergelijking met het risico van borstkanker gedurende hun gehele leven.  

Wat moet ik doen als er tijdens de tussenweek geen bloeding optreedt?1

Als u alle tabletten correct hebt ingenomen, niet hebt gebraakt of ernstige diarree hebt gehad en u geen andere geneesmiddelen hebt gebruikt, is het zeer onwaarschijnlijk dat u zwanger bent. 

Wanneer de verwachte bloeding twee keer achter elkaar uitblijft, bent u mogelijks zwanger. Neem onmiddellijk contact op met uw arts. Begin niet met de volgende strip voordat u er zeker van bent dat u niet zwanger bent. 

Wat te doen als ik mijn orale anticonceptiepil vergeten ben in te nemen?1

Bent u vergeten een gecombineerde orale anticonceptiepil in te nemen? 

  • Als u minder dan 12 uur te laat bent met het innemen van uw gecombineerde orale anticonceptiepil, dan is de bescherming tegen zwangerschap niet verminderd. Neem de tablet zo snel mogelijk in en neem de volgende tabletten weer op het gebruikelijke tijdstip in. 

  • Als u meer dan 12 uur te laat bent met inname van uw gecombineerde orale anticonceptiepil, kan de beschermende werking van uw pil verminderd zijn. Hoe meer tabletten u vergeten bent, hoe groter de kans wordt dat de bescherming tegen zwangerschap verminderd is.  

De kans op onvolledige bescherming tegen zwangerschap is het grootst als u een tablet aan het begin of het einde van de strip vergeet. Daarom moet u zich aan de volgende regels houden: 

Meer dan één tablet van de strip vergeten  

Neem contact op met uw behandelende arts.  

Een tablet vergeten in week 1  

Neem de vergeten tablet zo snel mogelijk in, zelfs als dat betekent dat u twee tabletten tegelijk in moet nemen. Neem de volgende tabletten weer op het gebruikelijke tijdstip in en gebruik de volgende 7 dagen een extra voorbehoedsmiddel, bijvoorbeeld een condoom. Als u seksuele betrekkingen hebt gehad in de week vóór de vergeten pil of als u vergeten bent om met de nieuwe strip te beginnen na de pilvrije periode, moet u er rekening mee houden dat u zwanger kunt worden. Neem in dat geval contact op met uw behandelende arts.  

Een tablet vergeten in week 2  

Neem de vergeten tablet zo snel mogelijk in, zelfs als dat betekent dat u twee tabletten tegelijk in moet nemen. Neem de volgende tabletten weer op de gebruikelijke tijd in. Als de tabletten correct werden ingenomen de laatste 7 dagen vóór de vergeten tablet, dan is de bescherming tegen zwangerschap niet verminderd en hoeft u geen extra voorbehoedsmiddelen te gebruiken. Is dit niet zo (geen correcte inname de laatste 7 dagen voor de vergeten tablet) of als er meerdere tabletten vergeten zijn, dan wordt het aangeraden om een extra voorbehoedsmiddel, bijvoorbeeld een condoom, te gebruiken gedurende 7 dagen. 

Een tablet vergeten in week 3  

U kunt kiezen uit twee mogelijkheden:  

  1. Neem de vergeten tablet zo snel mogelijk in, zelfs als dat betekent dat u twee tabletten tegelijk in moet nemen. Neem de volgende tabletten weer in op het gebruikelijke tijdstip. Sla de pilvrije periode over en ga direct verder met de volgende strip. Waarschijnlijk krijgt u een menstruatiebloeding na de tweede strip, maar u kunt ook tijdens de tweede strip last krijgen van spotting of een doorbraakbloeding.  
  2. U kunt ook stoppen met de strip en direct overgaan op de pilvrije periode van 7 dagen (noteer de dag waarop u de tablet vergeten bent). Als u met de nieuwe strip weer op uw vaste dag wilt beginnen, kort dan de pilvrije periode in tot minder dan 7 dagen.  

Als u één van beide richtlijnen volgt, blijft u beschermd tegen zwangerschap.  

Als u één van de tabletten van een strip vergeten bent en geen bloeding hebt in de eerstvolgende pilvrije periode, kan dat betekenen dat u zwanger bent. Neem contact op met uw behandelende arts voordat u met de nieuwe strip begint. 

Bent u vergeten uw pil met alleen progestageen in te nemen? 

  • Als u minder dan 12 uur te laat bent met het innemen van een tablet, dan is de betrouwbaarheid van uw anticonceptiepil met alleen progestageen niet verminderd. Neem die tablet dan alsnog in zodra u eraan denkt en neem de volgende tabletten weer op de gebruikelijke tijd in.  

  • Als u meer dan 12 uur te laat bent met het innemen van een tablet, dan kan de betrouwbaarheid van uw anticonceptiepil met alleen progestageen verminderd zijn.  

Hoe meer tabletten u na elkaar vergeten bent, des te groter wordt de kans dat de anticonceptieve werking verminderd is. Neem de laatste vergeten tablet alsnog in zodra u eraan denkt en neem de volgende tabletten weer op de gebruikelijke tijd in. Gebruik tevens gedurende de eerstvolgende 7 dagen van tabletinname een extra voorbehoedsmiddel, bijvoorbeeld een condoom.  

Als u één of meerdere tabletten bent vergeten in de eerste week van de strip en u in de 7 dagen voorafgaande aan het vergeten geslachtsgemeenschap heeft gehad, dan moet u rekening houden met een kans op zwangerschap.  

In het geval van andere anticonceptiemiddelen (anticonceptiepleister, -ring, ...), lees dan zorgvuldig de bijsluiter of vraag uw behandelende arts om advies. 

Advies bij braken of ernstige diarree?1

Als u binnen 3-4 uur na het innemen van een tablet braakt of u ernstige diarree hebt, bestaat er een risico dat de werkzame stoffen in de tablet niet volledig zijn geabsorbeerd in uw lichaam. De situatie komt overeen met wanneer u een tablet bent vergeten.  

Na braken of diarree moet u zo snel mogelijk een nieuw tablet innemen. Neem deze tablet zo mogelijk in binnen 12 uur na het gebruikelijke uur van inname. Wanneer dit niet mogelijk is of er meer dan 12 uur zijn verstreken, dient u het advies onder “Wat te doen als ik mijn orale anticonceptiepil vergeten ben in te nemen?” te volgen. 

Is het mogelijk om mijn menstruatie uit te stellen?1

Zelfs al wordt het afgeraden, uitstel van uw menstruatie is mogelijk door meteen na inname van de laatste tablet van de lopende blisterstrip door te gaan met een nieuwe strip, dus zonder tabletvrije periode, en dit tot het einde van deze tweede strip.  

U kan spotting (bloeddruppeltjes of -vlekjes) of een doorbraakbloeding ondervinden tijdens het gebruik van deze tweede strip. Na de gebruikelijke tabletvrije periode van 7 dagen, kan u opnieuw starten met een nieuwe strip. 

U kunt uw behandelende arts om advies vragen alvorens te besluiten uw menstruatie uit te stellen. 

Ik wil graag de eerste dag van mijn menstruatie veranderen: wat moet ik doen?1

Als u uw tabletten volgens de aanwijzingen inneemt, zal uw menstruatie (onttrekkingsbloeding) steeds in de pilvrije week beginnen. U kunt de begindag van de menstruatie veranderen door de pilvrije periode korter te maken (nooit langer!).  

Als uw pilvrije periode bijvoorbeeld op een vrijdag begint en u wilt die verschuiven naar een dinsdag (3 dagen vroeger), moet u 3 dagen vroeger dan gebruikelijk met de nieuwe strip beginnen. Als u de pilvrije periode sterk verkort (tot 3 dagen of minder) hebt u mogelijk geen bloeding tijdens deze pilvrije periode, echter spotting (druppels of vlekjes bloed) of een doorbraakbloeding kan wel optreden tijdens de inname van de tabletten uit de tweede blisterstrip. 

Als u hierover vragen hebt, neem dan contact op met uw behandelende arts. 

Wat is hormonale noodanticonceptie, de morning-afterpil?3

Hormonale noodanticonceptie, de noodpil, of de morning-afterpil, biedt een oplossing aan vrouwen met risico op een ongewenste zwangerschap. Hoe vroeger de hormonale noodanticonceptie wordt ingenomen, hoe lager het risico van zwangerschap is. Zolang er niet meer kwaliteitsvolle gegevens beschikbaar zijn over de werkzaamheid tot 5 dagen na onbeschermd seksueel contact, moet levonorgestrel binnen 72 uur en mag ulipristal tot 5 dagen na het onbeschermd seksueel contact worden ingenomen, voor zover de ovulatie nog niet heeft plaatsgevonden.

Neem contact op met uw behandelende arts voor verder advies. 

INFECTIES

In ontwikkeling.

 

Loading Een ogenblik geduld
De pagina wordt geladen
Loading
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze website maakt gebruik van cookies

We gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze site te geven. Cookies zijn bestanden die in uw webbrowser worden opgeslagen en worden door de meeste websites gebruikt om uw webervaring te personaliseren.
Door onze website te blijven gebruiken zonder de instellingen te wijzigen, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Cookie Policy